Konference, semináře

Pozvánka na konferenci IZOLACE 2011

Společnost A.W.A.L zve na odbornou konferenci Izolace 2011 s podtitulem Rekonstrukce, sanace, reklamace, a to nejen po živelných pohromách – střechy, fasády, spodní stavba. Konference se koná 26. ledna 2011 od 9 do 16 h. Místem konání je, stejně jako v minulém roce, Konferenční centrum City v Praze 4-Pankrác, Na Strži 63.
Základní připravovaná témata:
● stavebněprávní legislativa – projekt jako základní dokument;
● stavebně-technický průzkum vad a poruch střešních plášťů a jejich příčinných souvislostí;
● vady a poruchy střešních plášťů v souvislosti s klimatickými změnami;
● tepelnětechnické úpravy obálky budovy v nestandardních podmínkách – problémy, poruchy, životnost;
● statické poruchy krovů z hlediska neukázněnosti projektanta;
● rizika vlhkostních poruch obalových konstrukcí stavebních objektů – znalecká praxe;
● materiální specifikace sanace spodních staveb a jejich hodnocení;
● sanace, opravy a údržba eurooken;
● sanace zdiva proti vlhkosti u památkově chráněných objektů v praxi;
● využití kapilárně aktivních materiálů při energetické sanaci budov;
● specifická technická řešení při rekonstrukcích a opravách;
● možnosti IR spektrometrie při analýze hydroizolačních fólií.
 
I tentokrát je připraven bohatý doprovodný program. Ani letos nepřijdete o zpestření formou slosování registračních čísel o hodnotné ceny od pořadatele a tombolu. Konference je opět zaměřena na cílové skupiny z řad projektantů, investorů, zástupců bytových družstev, ale také stavebních dozorů a malých stavebníků a je vždy zařazena do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.
Podrobný program a jiné informace naleznete na www.izolace.cz. Registraci můžete provést do 14. 1. 2011 nebo do naplnění kapacity.
Za organizátora konference Izolace 2011
Kateřina Zelená