Konference, semináře, Stavitel

Pozvánka na mezinárodní konferenci Fibre Concrete 2015

Fibre Concrete 2015 je mezinárodní konferencí zaměřenou na vláknobetony, která má dnes již svou tradici. Koná se 10.–11. září 2015 v konferenčním sále hotelu DAP (Vítězné náměstí 4/684, Praha 6-Dejvice). Záměrem konference je zprostředkovat výměnu zkušeností mezi odborníky zabývajícími se touto oblastí a zároveň informovat technickou veřejnost o problematice vláknobetonů, o jejich vlastnostech, výrobě a možnostech využití.

Na konferenci budou prezentovány výsledky experimentálního výzkumu, vývoje nových materiálů, rozvoje nových návrhových metod a jejich zavádění do projekční praxe. Součástí konference jsou ukázky úspěšných aplikací a realizací vláknobetonu v konstrukcích.

Konference je určena širokému okruhu odborníků z oblasti vývoje, výzkumu, technologie a výroby betonu, ale i projektantům, technologům a podnikatelům ve stavebnictví. Cílem konference je poskytnout účastníkům komplexní přehled o problematice vláknobetonů, včetně kontaktů na specialisty zabývající se výrobou vláken i samotnými konstrukcemi z vláknobetonů, s nimiž je možno formou diskusního fóra přímo konzultovat své dotazy.

Vláknobetony patří k mladým a dynamicky se vyvíjejícím oblastem stavebnictví, a to jak na poli výzkumu, tak v oblasti navrhování a aplikací. Rozptýlenou výztuží je výrazně ovlivněno chování vláknobetonu, a to nejen v tlaku, ale především v tahu. U vláknobetonu se tak zvětšuje schopnost plastického přetváření a tím se zpomaluje proces porušení. Výhodou vláknobetonů je tedy vysoká odolnost proti rozvoji mikrotrhlin a s tím související velká pevnost při zatížení rázem a odolnost vůči náhlým teplotním změnám.

Všechny potřebné informace najdete na http://concrete.fsv.cvut.cz/fc2015/.

Za přípravný výbor konference vás srdečně zve
Alena Kohoutková,
děkanka Fakulty stavební, vedoucí katedry betonových a zděných konstrukcí