Konference, semináře

Pozvánka na seminář Fakulty restaurování Univerzity Pardubice – 20 let výuky restaurování v Litomyšli

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice ve spolupráci se Společností pro technologie ochrany památek – STOP pořádá odborné setkání – seminář 20 let výuky restaurování v Litomyšli. Koná se v pátek 1. 11. 2013 od 10 h v Konírně Nostického paláce, Maltézské nám. 1, Praha 1-Malá Strana.
Na semináři krátce představí náplň své činnosti jednotlivé ateliéry a katedry Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Kromě výukových aktivit budou prezentovány i některé významnější restaurátorské akce a výzkumné projekty, na kterých se fakulta v posledních letech podílela.
Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, muzeí, pedagogům, studentům středních odborných škol, gymnázií a dalším zájemcům o vzdělávání v oboru restaurování a konzervování památek.
 
Program:
10.00 Zahájení
10.10 Úvodní informace o Fakultě restaurování a 20leté historii (děkan fakulty Ing. Karol Bayer);
10.30 Představení jednotlivých ateliérů a kateder:
– Ateliér výtvarné přípravy (doc. akad. mal. Tomáš Lahoda);
– Ateliér restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů (doc. akad. soch. Jiří Novotný);
– Ateliér restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita (Mgr. art. Jan Vojtěchovský);
 
12.00
– Ateliér restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů (Mgr. Radomír Slovik);
– Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech (Mgr. art. Veronika Kopecká);
– Katedra humanitních věd (Mgr. Jiří Kaše);
– Katedra chemické technologie (Ing. Petra Lesniaková).
 
14.30 vernisáž výstavy v prostorách Nostického paláce: Fakulta restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli –
20 let výuky restaurování v Litomyšli
 
Organizační informace
Přihlášku na seminář zašlete do 28. října 2013 na e-mailovou adresu: stop@volny.cz. Lze se přihlásit i na internetové adrese: http://wstop.colweb.cz/.
Účastnický poplatek za seminář se nehradí. Při registraci obdrží každý účastník sborník „Fakulta restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli“. O přestávce bude poskytnuto účastníkům semináře malé občerstvení.
 

wd s použitím podkladů organizátora