Konference, semináře

Pozvánka na seminář Nové příležitosti pro aplikovaný výzkum v oblasti energeticky efektivních budov

Nově vzniklé Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) pořádá seminář Nové příležitosti pro aplikovaný výzkum v oblasti energeticky efektivních budov. Centrum koncentruje znalosti expertů z Fakulty stavební, strojní, elektrotechnické a Fakulty biomedicínského inženýrství s cílem pomoci prosadit na trh energeticky efektivní budovy šetrné k životnímu prostředí a poskytující zdravé vnitřní mikroklima.
Cílem semináře je představit potenciálním komerčním partnerům nabídku zakázkového výzkumu s využitím špičkového technologického vybavení, které bude součástí nově budované výzkumné infrastruktury. Budou představeny možnosti spolupráce podniků a univerzity na společném výzkumu v rámci vypisovaných národních a mezinárodních grantových programů.
 
Datum a místo konání
Úterý 9. 10. 2012, posluchárna č. 266 Fakulty strojní, Technická 4, Praha 6-Dejvice
 
ÚČAST JE ZDARMA!
 
Program:
16:00 Prezence
16:30 Zahájení semináře
16:35 Cíle a strategie UCEEB (prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.)
16:50 Architektura a interakce budov se životním prostředím (prof. Ing. Petr Hájek, CSc.)
17:10 Energetické systémy budov (prof. Ing. František Hrdlička, CSc.)
17:30 Kvalita vnitřního prostředí budov (prof. Ing. Karel Kabele, CSc.)
17:50 Materiály a konstrukce budov (doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.)
18:10 Monitorování, diagnostika a inteligentní řízení efektivních budov (Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.)
18:30 Závěr semináře
 
Potvrzení účasti
Akci organizačně zajišťuje Společnost pro techniku prostředí.
Svou účast prosím potvrďte na adrese: stp@stpcr.cz do 5. 10. 2012.
 
Kontakt:
Případné dotazy zodpoví Antonín Lupíšek, antonin.lupisek@uceeb.cz, +420 777 215 770.
wd