Konference, semináře

Pozvánka na seminář Otvorové výplně stavebních konstrukcí

Společnost Stavokonzult pořádá ve dnech 16. a 17. 10. 2012 VII. ročník celostátního odborného semináře Otvorové výplně stavebních konstrukcí (OVSK), který je určen výrobcům otvorových výplní, jejich komponentů a příslušenství, stavebním a montážním firmám, stavebníkům a investorským organizacím. Místem konání je tradičně KC Aldis v Hradci Králové.
Tento ročník je zaměřen především na:
– Předcházení a řešení vad oken a dveří – jak eliminovat jejich reklamace;
– Jak správně sestavit poptávku na výběr dodavatele a následně ověřit shodu mezi požadovanými a skutečnými vlastnostmi dodaných oken;
– Praktické zkušenosti s více než ročním používáním TNI.
 
Odbornými garanty semináře jsou Výzkumný ústav pozemních staveb – certifikační společnost, s. r. o.,Praha a Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.
Přihlášení účastníků je možné pouze do 8. 10. 2012, a to na stránkách www.stavokonzult.cz. Organizátor stále přijímá objednávky na prezentaci firem v předsálí. Všechny důležití informace včetně programu semináře naleznete zde.
Při příležitosti pořádání OVSK se bude konat 1. zasedání Českého institutu otvorových výplní – rovněž v KC Aldis v Hradci Králové.
wd s použitím podkladů organizátora