Konference, semináře

Přednáška Obloukový most přes Oparenské údolí

Česká betonářská společnost ČSSI pořádá 9. listopadu 2010 od 17 h v prostoru Fakulty stavební ČVUT v Praze 52. betonářský/70. mostařský úterek tentokrát věnovaný mostu přes Oparenské údolí na dálnici D8.
Most přes Oparenské údolí leží na dálnici spojující Prahu a Drážďany v malebné kopcovité krajině vulkanického původu, která je součástí Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Oba téměř identické rovnoběžné mosty délky 275 m převádějíí dva jízdní pruhy dálnice. Vzhledem k umístění mostu bylo nutné respektovat zvláštní požadavky a omezení pro jeho výstavbu. Oblouk byl betonován letmo s dočasnými závěsy a provizorními pylony. Rozpětí betonových oblouků 135 m je druhé největší v České republice. Nádherná krajina v okolí mostu byla jedním z důvodů pro volbu obloukového mostu. Cílem bylo postavit konstrukci, která je elegantní, zapadá citlivě do krajiny, je trvanlivá s minimální údržbou a odpovídá požadavkům na dlouhodobě udržitelný rozvoj.
 
Program
● Koncepce projektu, problémy zakládání, monitoring – Ing. Milan Kalný, technický ředitel – Pontex, spol. s r. o., Ing. Václav Kvasnička, zodpovědný statik – Pontex, spol. s r. o.;
● Stavební technologie: vozíky pro letmou betonáž a horní skruž – Ing. Robert Weisz, vedoucí odbytu – PERI, spol. s r. o.;
● Technologie a výstavba mostu – Milan Špička, vedoucí projektu – Metrostav, a. s., Divize 5;
● Diskuze.
 
Pro přihlášené je účast na semináři zdarma, náklady včetně pohoštění nesou sponzoři a ČBS.
Místo konání přednášky: Posluchárna C 215 Fakulty stavební ČVUT v Praze, Praha 6, Thákurova 7.
Letáček s přihláškou je dispozici zde, uzávěrka přihlášek je 8. listopadu 2010.
mi