Konference, semináře

Přípravný kurz pro zkoušky autorizovaných inspektorů

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a Česká společnost pro stavební právo zvou na odborný Přípravný kurz pro zkoušky autorizovaných inspektorů. Koná se 8. 12. 2011 od 8.30 h na adrese Nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
Seminář se koncentruje především na právní a související otázky, které budou předmětem autorizačních zkoušek dne 15. 12. 2011 a v dalších dnech. Na semináři bude také objasněn postup, jaký je předepsán v technické části zkoušek. Dále bude v odpovídající míře probrána nejdůležitější soudní judikatura k autorizovaným inspektorům a zmíněn bude také stav novely stavebního zákona. Seminář povedou examinátoři jmenovaní a působící v komisích pro zkoušky autorizovaných inspektorů.
Seminář je určen pro uchazeče přihlášené na zkoušku pro funkci autorizovaného inspektora, autorizované inspektory působící již v praxi, popřípadě další zájemce.
 
Odborný garant:
JUDr. Miroslav Hegenbart, Česká společnost pro stavební právo
 
Program:
● Poslání, práva a povinnosti autorizovaných inspektorů a dalších důležitých subjektů ve výstavbě – JUDr. Miroslav Hegenbart;
● Činnost autorizovaného inspektora podle stavebního zákona s důrazem na zkrácené stavební řízení – JUDr. Václava Koukalová;
● Obecné požadavky ve výstavbě a jejich využití při zkráceném stavebním řízení – Ing. Jitka Víchová;
● Důležitost kontroly záměrů územního plánování při kontrole dokumentace stavby – Mgr. Jana Machačková;
● Povolování dopravních staveb – Mgr. Vladimír Ježek;
● Vybrané otázky působení dotřených orgánů při zkráceném stavebním řízení a certifikátu ke kolaudaci stavby – JUDr. Zdena Vobrátilová;
● Všeobecný postup při zkouškách se zvláštním zřetelem k postupu ve stavebnětechnické části zkoušek – prof. Ing. Miloslav Pavlík nebo Ing. Miloš Horák.
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 833/31
110 00 Praha 1
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška zde.
wd