Konference, semináře

Program konference Defekty budov 2013

Letos již popáté se 21. listopadu 2013 v Českých Budějovicích sejde odborná veřejnost na odborné a vědecké konferenci Defekty budov. Konferenci pořádá Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích – katedra stavebnictví ve spolupráci s Expertní a znaleckou kanceláří Kutnar.
Oproti minulému ročníku došlo k několika změnám – konference je zaměřená na problematiku spojenou se zateplováním budov v souvislosti s plněním Směrnice EP a rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD). Odborným garantem je Ing. Roman Šubrt.
Konference rozdělená do čtyř bloků.:
– Zateplení ze strany interiéru,
– Zateplení ze strany exteriéru,
– Nové materiály a tepelné izolace na trhu,
– Legislativa a vnitřní prostředí pasivních a nulových budov.
 
Cílovou skupinou jsou projektanti, pracovníci realizačních firem, ale také studenti. Jednacím jazykem konference je čeština, slovenština, angličtina a ruština. Ke konferenci bude vydán tištěný sborník.
 
Program:
Legislativa a problematika vnitřního prostředí
9.15        Ing. Roman Šubrt, VŠTE České Budějovice – Zákon 406/2000 Sb. v aktuálním znění a připravovaná novela, prováděcí předpisy;
9.35        Ing. František Konečný, VŠTE České Budějovice – Změny stavebního zákona ve vztahu k novele zákona 406/2000 Sb.;
9.55        Ing. Jan Jelínek, CSSI – Zhodnocení současných a budoucích trendů v zateplování;
10.25      Ing. František Popp, VŠTE České Budějovice – Problematika radonu v pasivních domech uvolněná z materiálů;
10.45      Prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc., VŠTE České Budějovice – Problémy vnútorného prostredia budov a ich diagnostika;
11.05      Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., SaS Projekt – Vnitřní prostředí pasivních a nulových budov.
 
Materiály
12.30      Miroslav Vala, Puren, GmbH – Jitrans Trade, s. r. o., Jihlava – Purenit – konstrukční materiál k eliminaci tepelných mostů;
12.50      Ing. Jiří Zach, Ph.D., Ing. Antonín Horský, VUT FAST v Brně, Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. – Možnosti využití zdicích prvků s integrovanou tepelnou izolací pro výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie a pro eliminaci tepelných mostů v problematických konstrukčních detailech;
13.10       Ing. Luděk Kovář, Puren, GmbH – Jitrans Trade, s. r. o., Jihlava – Problematika přehřívání podkrovních prostorů v letním období;
13.30       Doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D., VUT FAST v Brně – Akumulace tepla při změnách skupenství a její uplatnění ve stavebních konstrukcích.
 
Vnitřní zateplení
14.00        Ing. Pavel Matoušek, Rockwool, a. s. – Vnitřní zateplení Rockwool – systém Inrock: definice, reference a zkušenosti s projektovou (ne)přípravou staveb;
14.20         Martin Kodýtek, Remmers CZ, s. r. o. – Tepelné mosty bytových staveb a jejich eliminace kapilárně aktivním vnitřním zateplením iQ Therm – Remers;
14.40         Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D., Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni – Rizika vnitřního zateplení obvodových plášťů pro statickou bezpečnost staveb;
15.00         Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, Vladimír Hrouzek, VŠTE České Budějovice, ČVUT FA Praha – Dlouhodobé zkušenosti s konstrukcemi rodinných domů s termoizolační vrstvou umístěnou na interiérové straně.
 
Vnější zateplení
15.30          Ing. Blanka Richtrová, Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s. – Weber – nové materiály pro vnější zateplení ETICS;
15.50          Ing. Leoš Červenka, Ph.D., Termo + holding, a. s. – Systémy vnitřního a vnějšího zateplení budov, technická řešení;
16.10          Doc. Dr. Ing. Luboš Podolka, VŠTE České Budějovice – Zateplení na zateplení ze statického hlediska;
16.30          Ing. Jiří Ježek, VŠTE České Budějovice – Zateplení na zateplení z požárního hlediska.
 
Bližší informace ke konferenci lze průběžně sledovat na stránkách školy http://www.vstecb.cz/Defekty-Budov-818.htm. Zájemci o účast na konferenci se mohou přihlásit přes e-mail: defektybudov@email.cz do 8. 11. 2013. V případě nenaplnění kapacity bude možné přihlášení i po tomto termínu.
tisková zpráva