Konference, semináře

Program konference Otvorové výplně 2013

Konference Otvorové výplně stavebních konstrukcí se uskuteční již po osmé, a to ve dnech 15.–16. října 2013 v Hradci Králové v hotelu Tereziánský dvůr. V letošním roce se zaměří na úlohu investorů jako zadavatelů projektové dokumentace a projekčních společností pro správné navrhování a specifikaci otvorových výplní v realizační dokumentaci pro stavbu.
Program 1. den:
– Změna/Revize ČSN 73 0540-1 + část 3 – Ing. Lubomír Keim, CSc. (VÚPS Certifikační společnost, s. r. o.);
– Nejčastější chyby při používání izolačních skel na stavbách – Ing. Jiří Stránský (IKATES, s. r. o.);
– Vady a poruchy vnějších dvěří – Ing. Radka Sedmidubská (TZÚS Praha, s. p.);
– Funkční spára otvorových výplní – význam přivětrávacích otvorů a jejich vliv na klíčové parametry zabudovaného výrobku – Ing. arch. Michal Pexidr, Ph.D. (mpa studio);
– Úloha soudního znalce – Ing. Milan Zápotocký (Soudní znalec LOP a otvorových výplní);
– Prosklené kanceláře s PC z hlediska faktorů prostředí – mikroklima – Ing. Zuzana Mathauserová (Státní zdravotní ústav);
– Prosklené kanceláře s PC z hlediska faktorů prostředí – osvětlení – Ing. Jana Lepší (ZÚ Ústí nad Labem, Zkušební laboratoř Plzeň);
– Efektivní návrh prosvětlení podstřešních prostor II. – Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. (Fakulta stavební ČVUT);
– Dokumentace staveb ve vazbě na stavební zákon – Ing. Jindřich Pater (ČKAIT);
– Formulace požadavků na okna a výplně otvorů při zpracování projektové dokumentace – Ing. Lubomír Keim, CSc. (VÚPS Certifikační společnost, s. r. o.);
– Předsazená montáž oken versus běžná montáž do ostění – Stanislav Jirák (Tremco illbruck, s. r. o.);
– Paniková, požární a bezpečnostní kování v rámci platných certifikací a norem – Ing. Jana Erbová (AC-T servis, spol. s r. o.);
– WILKA: Systém generálního klíče a sjednocené vložky – Ing. Jana Erbová (AC-T servis, spol. s r. o.);
– Nová zelená úsporám – Ing. Pavel Nejedlý (Ministerstvo životního prostředí ČR);
– Hodnocení denního osvětlení budov – Doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. (Fakulta stavební ČVUT);
– Energetické hodnocení oken a dveří – energetické štítky – Ing. arch. Michal Pexidr, Ph.D. (mpa studio);
– Předsazené upevnění otvorových výplní z pohledu energeticky úsporných budov. Předsazená montáž EJOT-COMPACFOAM, charakteristika, příklady realizací – Jan Dvořák (EJOT CZ, s. r. o.);
– Exteriérové fólie RENOLIT EXOFOL PX – Ladislav Csanda (RENOLIT Tábor, s. r. o.);
– Solární okna a solární stěny – Ing. Miloš Pavlů, CSc. (PAVLŮ-Complex, s. r. o.);
– Požární uzávěr – bezpečný prvek obvodového pláště – Ing. Pavel Šebesta (Somati systém, s. r. o.);
– Okna a dveře na portálu TZB-info – Ing. Petr Bohuslávek (Topinfo, s. r. o.);
– Prostupnost a akumulace světelného spektra zasklením – Ing. Miroslav Plaček (Izolační skla, a. s.);
– Praktický příklad vlivu stínicí techniky na tepelnou stabilitu objektu – Ing. Pavel Minář (EKOSTEP; Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí);
– Ověřování vzduchotěsnosti budov tlakovou metodou (Blower Door test) – Ing. Jan Tripes (TZÚS Praha, s. p.);
– Když už, tak pořádně – progresivní řešení oken u renovací panelových domů i historických budov na pasivní standard – Ing. Juraj Hazucha (Centrum pasivního domu).
 
Program 2. den:
– Posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků- nová legislativa EU/ČR – Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz (TZÚS Praha, s. p.);
– Výměna otvorových výplní z pohledu TDS II. – Ladislav Platil (Atelier Studio-Therm);
– Vliv výplní otvorů při zajištění požadovaných parametrů vnitřního prostředí v letním období – Ing. Vojtěch Broža (VÚPS Certifikační společnost, s. r. o.);
– Vliv prostředí na poruchy polykarbonátových světlíků – Ing. Miroslav Procházka (TZÚS Praha, s. p.);
– Opakované vady na oknech z pohledu znalce – Ing. Šárka Draxlová (Projektový ateliér);
– Slunolamy Alaris – nový trend ve slunolamech – Radek Pelz (PELZ CZ, s. r. o.);
– Nové návrhové hodnoty sálavých vlastností povrchů stínicích prvků – Ing. Tomáš Langer (VÚPS Certifikační společnost, s. r. o.);
– Řízené větrání s rekuperací tepla jako doplnění ke kvalitním výplním otvorů – Martin Jindrák (ATREA, s. r. o.);
– Vliv pozice okna v obvodové stěně na hodnoty vnitřní povrchové teploty a lineární činitel prostupu tepla – Ing. Petr Schindler (DEKPROJEKT, s. r. o.);
– Metodika pro stanovení teplotního faktoru vnitřního povrchu v oblasti zasklívací spáry – Ing. Roman Jirák, Ph.D. (DECOEN, v. o. s.).
 
Přihláška je ke stažení ve formátu Word na stránkách www.stavokonzult.cz. Můžete ji zaslat e-mailem na michaela.sixtova@stavokonzult.cz, faxem na číslo 475 602 094 nebo poštou na adresu pořadatele akce:
René Růžička – Stavokonzult, Na Popluží 821/11 400 01 Ústí nad Labem.
 
wd