Konference, semináře, Průmysl a obchod

Prohlášení účastníků mezinárodní konference Městské inženýrství 2015 v Karlových Varech k prodeji bazénu hotelu Thermal

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI), jako dlouhodobí organizátoři mezinárodní konference Městské inženýrství, která je pořádána bez jediného přerušení dvacet let v prostorách hotelu Thermal v Karlových Varech, důrazně protestují proti prodeji unikátního otevřeného termálního plaveckého bazénu jako samostatné stavební části hotelového komplexu Thermal. Bazén byl umístěn na skále nad hotelovou budovou v 70. letech minulého století. A třetina vody v bazénu byla minerální.

Je jedním ze symbolů lázeňského města Karlovy Vary a neoddělitelně patří k modernímu hotelovému komplexu hotelu Thermal, který byl vystavěn ve funkcionalistickém slohu v letech 1967 až 1976 podle návrhu českých architektů manželů Věry a Vladimíra Machoninových. Hotel Thermal navrhli manželé Machoninovi v letech 1963 až 1969 pro pořádání Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Hotelový komplex je ve vlastnictví státu.

S nápadem prodat hotelový bazén přišel už na začátku roku 2015 ministr financí ČR Andrej Babiš (ANO). O bazén se již zajímalo několik investorů. Na stránkách hotelu bylo uveřejněno Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření kupní smlouvy dne 23. 3. 2015. Výsledek soutěže má být oznámen 1. 7. 2015.

Bazén hotelu ThermalÚčastníci mezinárodní konference Měské inženýrství 2015 nestojí osamoceně v boji proti prodeji bazénu jako samostatné stavební části. I město Karlovy Vary chce požádat Ministerstvo kultury ČR, aby komplex budov hotelu Thermal včetně staveb, které k hotelu patří, prohlásilo za kulturní památku. Chtějí zabránit a ochránit státní hotel Thermal před případnou demolicí nebo privatizací, eventuálně před prodejem lukrativních pozemků, na kterých je bazén vystavěn. Primátor města Petr Kulhánek v této souvislosti připomněl: „Hotel Thermal byl už od prvopočátku koncipován přímo jako sídlo filmového festivalu a současně jako velmi luxusní hotel s komplexní balneologickou péčí. Takto funguje dodnes a myslím, že by to tak mělo být zachováno i do budoucna.“

Podle názoru architekta Pavla Smětáka, autora nedávné retrospektivní výstavy o díle Machoninových, je komplex hotelu Thermal skvělým příkladem pozdní moderny v poválečné československé architektuře. Brutalistní prvky architektury odkazují k soudobým stavbám v Británii a ve Skandinávii. Pro celou tvorbu manželů Machoninových je charakteristické těsné spojení architektury a stavebního inženýrství a u hotelu Thermal je spolupráce architektů a konstruktérů mimořádná.

Za výjimečné považuje Pavel Směták spojení exteriéru stavby s interiérem. Tryskaný beton použitý na fasádě volně přechází na povrchy stěn v hotelových halách. Jediným předělem mezi vnitřním a vnějším je velkoformátové bezrámové zasklení. Zachovalé interiéry jsou skvělou ukázkou soudobé interiérové tvorby s velmi výrazným autorským rukopisem.

Památkáři vidí hodnotu Thermalu hlavně v jeho ojedinělosti. Jde kromě Ještědu asi o nejvýznamnější stavbu ve stylu brutalismu v České republice.

Hotel Thermal je už dnes součástí karlovarské městské památkové zóny, vyhlášené v roce 1992. Na stavby v zóně se vztahuje ochrana podle památkového zákona. Kulturní památka by však měla vyšší ochranu. Zatímco v zóně se chrání zejména celkový vzhled staveb, u kulturní památky je ochrana přísnější, podléhá jí například i interiér stavby.

Předseda ČKAIT Pavel Křeček vystoupil před účastníky mezinárodní konference Městské inženýrství 2015 na podporu zachování hotelového areálu Thermal v Karlových Varech: „Nechceme, aby se komplexy, které přetrvaly 40 let fungování jako architektonický celek, parcelovaly.“

Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT a Ing. Svatopluk Zídek, předseda Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj