Konference, semináře

Seminář Aktuální velká novela zákona o veřejných zakázkách

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a Česká společnost pro stavební právo zvou na odborný seminář Aktuální velká novela zákona o veřejných zakázkách. Koná se 16. 11. 2012 od 9 h na adrese Nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
Odborný garant:
Ing. Petr Serafín, místopředseda představenstva České společnosti pro stavební právo (ČSpSP)
 
Seminář je zaměřen na seznámení s jednotlivými ustanoveními „velké novely“ zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (v platném znění), přijaté s účinností od 1. 4. 2012 zákonem č. 55/2012 Sb. Novela obsahuje značné množství zásadních změn v procesu zadávání veřejných zakázek, a to ve všech jeho fázích, jakož i nové povinnosti při realizaci veřejných zakázek. Výklad v jednotlivých blocích bude doplněn o související ustanovení prováděcích vyhlášek č. 133/2012 Sb., 230/2012 Sb., 231/2012 Sb. a 232/2012 Sb., z nichž poslední tři nabyly účinnosti dnem 1. 9. 2012. Obsah bude zaměřen zejména na problematiku veřejných zakázek ve stavebnictví, nicméně celá řada přednášených otázek je platná obecně a tudíž využitelná pro posluchače i z jiných odvětví.
Seminář určen pro zadavatele veřejných zakázek (zejména pracovníky státní správy a samosprávy), dodavatele (uchazeče, resp. zájemce) a konzultační a poradenské firmy působící v oblasti zadávání veřejných zakázek.
 
Program:
– Nové instituty a definice,
– Nové finanční limity,
– Nové povinnosti ve vztahu k transparentnosti,
– Novinky v zadávací dokumentaci a jejím poskytování,
– Změny v kvalifikaci,
– Změny v jednotlivých druzích zadávacích řízení,
– Změny v procesu výběru nejvhodnější nabídky (otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek),
– Novelizace námitek a dohledu ÚOHS,
– Prováděcí právní předpisy – průběžně.
 
Lektoři:
– Mgr. David Dvořák, LL.M., partner advokátní kanceláře MT Legal, s. r. o., spoluautor původního zákona o veřejných zakázkách, člen představenstva České společnosti pro stavební právo, člen Legislativní komise České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
– Ing. Petr Serafín, zaměstnanec Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, člen představenstva České společnosti pro stavební právo, spolupracovník S.I.A. – Rady výstavby a dalších nevládních organizací, specialista zejména na veřejné zakázky ve stavebnictví
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské náměstí 833/31
110 00 Praha 1-Nové Město
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška ZDE.
wd