Konference, semináře

Seminář Automatizace v budovách. Inteligentní domy.

Národní stavební centrum (NSC) zve na odborný vzdělávací seminář Automatizace v budovách. Inteligentní domy. Koná se 29. března 2012 od 9 h na adrese Bauerova 10, 603 00 Brno (areál BVV mezi branami 9 a 10, přednáškový sál – 1. patro).
Odborný garant:
Ing. Jiří Hronek, ATX, s. r. o.
 
Přednášející:
Ing. Bohumír Garlík, CSc.; ČVUT, Fakulta stavební
Ing. Jiří Hronek, ATX, s. r. o.
 
Seminář se zaměřuje na inteligentní budovy, architekturu – rozbor, rámcový koncept inteligentních budov, dvojí roli inteligence koncového uživatele, prostředí budov, koncept eko-domu (Eco Ideas House), úspornou stavbu, energetické úspory při výstavbě, materiálové úspory, integraci energií ve stavebnictví, koncept energeticky integrované budovy, systém energetických úspor – návrh konkrétních opatření přímo v rámci budovy a ve vztahu k přístrojům a zařízením, skleněné fasády, návrh budovy s maximálním ohledem na životní prostředí, prostředí budov, lidé a vliv elektromagnetických a elektrických polí, baubiologie, inteligentní elektroinstalace a automatizované systémy řízení budov (ASŘB).
 
Program:
BLOK I: Úvod do problematiky inteligentních budov (Ing. Bohumír Garlík, CSc.):
– definice, základní pojmy,
– trvale udržitelná výstavba a energetika,
– prevence kriminality při navrhování staveb,
– prostředí staveb.
 
BLOK II: Systém energetických úspor (Ing. Bohumír Garlík, CSc.):
– energetické úspory při výstavbě,
– koncept energeticky integrované budovy „Eco-dům“,
– inteligentní rozvodné sítě a obnovitelné zdroje.
 
BLOK III: Automatizované systémy řízení budov (Ing. Jiří Hronek):
– evropská instalační sběrnice KNX,
– funkce automatizovaného domu.
 
Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělání členů ČKAIT a ohodnocen 1 bodem.
Více informací ZDE.
Elektronická přihláška ZDE.
 
Kontaktní osoba:
Zuzana Svobodová
Národní stavební centrum, s. r. o.
Bauerova 10/491, 603 00 Brno
Tel.: 541 159 448
 
wd