Konference, semináře

Seminář Certifikace budov SBToolCZ

Czech Green Building Coucil zve na odborný seminář Certifikace budov SBToolCZ, který se koná 21. 6. 2012 od 17 do 19 hod. na Fakultě stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6.

Cíle semináře
● Seznámení se zásadami udržitelné výstavby a jejich uplatňováním v České republice,
● Aktuální stav certifikace v ČR,
● Seznámení s činností Národní platformy SBToolCZ,
● SBToolCZ v kostce, náklady a přínosy certifikace,
● Environmentální hodnocení a Envimat,
● Zkušenosti z praxe, příklady.
 
Program semináře
1. Udržitelná výstavba budov v České republice a její hodnocení – prof. Ing. Petr Hájek, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební,
2. Činnost Národní platformy SBToolCZ – vývoj, vzdělávání, nezávislá certifikace komplexní kvality budov – Ing. Lubomír Keim, CSc., VÚPS – Certifikační společnost,
3. O metodice SBToolCZ a o přínosech a nákladech certifikace – Ing. Martin Vonka, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební,
4. Databáze environmentálních vlastností výrobků ENVIMAT pro hodnocení komplexní kvality budov – Ing. Antonín Lupíšek, Ing. Julie Hodková, ČVUT v Praze, Fakulta stavební,
5. Požadavky a pravidla pro zápis EPD do Envimatu – Ing. Lubomír Keim, CSc., VÚPS – Certifikační společnost,
6. Zkušenosti z certifikace komplexní kvality budov metodikou SBToolCZ – Ing. Jan Tripes, TZÚS, pobočka České Budějovice,
7. Zkušenosti z certifikace – bytové domy X-LOFT – Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN
 
Vstup na seminář je zdarma po registraci na e-mailu martin.vonka@fsv.cvut.cz.
podle podkladů pořadatele