Konference, semináře

Seminář k novým deskám OSB REFLEXFINISH ECO

Společnost KRONOSPAN pořádá ve čtvrtek 20. září 2012 v Telči již druhý ročník seminářů KronoBUILD pro odbornou veřejnost. V letošním roce bude setkání věnováno především představení nového produktu – desky OSB REFLEXFINISH ECO, o kterou od října společnost rozšíří svoji nabídku stavebních produktů.
„Základem novinky je deska OSB SUPERFINISH ECO, na niž je kašírováním aplikována vysokoreflexní fólie. Tato fólie zabraňuje nadměrným pasivním solárním ziskům v létě (přehřívání domu) a sálavým tepelným ztrátám v zimě. Při správné aplikaci desek OSB REFLEXFINISH ECO je úspora energií vynaložená na chlazení či vytápění domu opravdu nezanedbatelná,“ uvádí Ing. Sylva Krechlerová, jednatelka společnosti KRONOSPAN.
V rámci jednodenního semináře získají zájemci nejprve přehledné informace o všech nabízených stavebních produktech společnosti KRONOSPAN. Poté bude program zaměřen na problematiku emisivity a reflexivity materiálů používaných ve stavebnictví, což jsou principy fungování nových desek OSB REFLEXFINISH ECO. Součástí setkání bude také prezentace výsledků výzkumu v této oblasti, tedy testování na zkušebních objektech.
Seminář se uskuteční v hotelu Antoň v Telči. Zájemci z řad odborné veřejnosti si mohou vyžádat informace a pozvánku na e-mailové adrese: varhanik@kronospan.cz. Přihlášky se přijímají do 31. 8. 2012.
tisková zpráva