Konference, semináře

Seminář Nájemní smlouvy u nemovitostí podle nového občanského zákoníku

STUDIO AXIS, spol. s r. o., pořádá ve čtvrtek 15. 5. 2014 od 9 h odborný seminář Nájemní smlouvy u nemovitostí podle nového občanského zákoníku. Koná se v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7-Holešovice.
Přednášející:
Mgr. Michal Ševčík, advokát, Advokátní kancelář Vilímková, Dudák & Partners
 
Obsah:
• Východiska nového občanského zákoníku,
• Použití nové právní úpravy na již uzavřené nájemní smlouvy (přechodná ustanovení),
• Obecná ustanovení o nájmu:
– pojmové znaky nájmu, předmět nájmu,
– práva a povinnosti nájemce a pronajímatele,
– rušení nájemce v užívání předmětu nájmu,
– zápis nájmu do katastru nemovitostí,
– vliv změny vlastnictví na trvání nájemního vztahu,
– podnájem,
– údržba a opravy věci,
– skončení nájmu,
– zadržovací právo k zajištění pohledávek pronajímatele;
 
• Nájem bytu a domu:
– pojmové znaky nájmu bytu a domu,
– práva a povinnosti nájemce a pronajímatele,
– nájemné a služby,
– úpravy a jiné změny bytu a domu,
– členové nájemcovy domácnosti,
– podnájem,
– následky smrti nájemce,
– skončení nájmu;
 
• Nájem prostoru sloužícího podnikání:
– pojmové znaky nájmu prostoru sloužícího podnikání a),
– vymezení prostoru sloužícího podnikání,
– převod nájmu,
– náhrada za převzetí zákaznické základny,
– skončení nájmu.
 
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA. Každý účastník obdrží zdarma studijní podklady a osvědčení o absolvování.
On-line přihlášku najdete zde.
 
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
Argentinská 286/38
170 00 Praha 7-Holešovice
Tel.: 234 221 123–124
Fax: 234 221 125
E-mail: studio@studioaxis.cz
 

wd