Konference, semináře

Seminář Nový občanský zákoník a stavby – povolování, realizace a užívání staveb

STUDIO AXIS, spol. s r. o., pořádá ve čtvrtek 25. 9. 2014 odborný seminář Nový občanský zákoník a stavby – povolování, realizace a užívání staveb. Koná se v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7-Holešovice.
Seminář je určen pro projektanty, stavitele, investory, stavební úřady, vlastníky pozemků a staveb, autorizované osoby a další zájemce.
Přednášející:
Mjr. Ivana Nohová, specialistka na stavební právo
Obsah:
Podkladem je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:
• Držba, vlastnictví a vlastnické právo,
• Řádné vydržení,
• Převod vlastnického práva,
• Rozhrady,
• Nezbytná cesta,
• Právo stavby,
• Stavba,
• Přestavek,
• Výstavba domu s jednotkami,
• Věcná břemena,
• Požívací právo,
• Úpravy a jiné změny bytu nebo domu,
• Pozemky a stavby – věcná práva,
• Vady díla,
• Pojištění.
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování.
On-line přihlášku najdete zde.
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
Argentinská 286/38
170 00 Praha 7-Holešovice
Tel.: 234 221 123–124
Fax: 234 221 125

wd