Konference, semináře

Seminář Ochrana budov proti radonu v energetických souvislostech

Státní úřad pro jadernou bezpečnost zve na seminář Ochrana budov proti radonu v energetických souvislostech. Koná se 22. 10. 2013 od 9 h v sídle Hospodářské komory České republiky, Freyova 27/82, 190 00 Praha 9-Vysočany.
Odborný garant:
Ing. Jiří Šála, CSc., energetický specialista
Doc. Ing. Martin Jiránek, CSc., Fakulta stavební ČVUT Praha
 
Program:
Ing. Eva Pravdová:
– Ozáření z radonu ve stavbách,
– Legislativa;
 
Ing. Jiří Šála, CSc.
– Energetická náročnost, tepelná ochrana a vnitřní prostředí budov,
– Energetické podmínky pro protiradonová opatření;
 
MUDr. Ivana Holcátová, CSc.
– Kvalita vnitřního ovzduší;
 
Mgr. Aleš Froňka, Dr. Ladislav Moučka
– Zdroje radonu v domech,
– Měření radonu ve vnitřním prostředí budov,
– Případové studie;
 
Doc. Ing. Martin Jiránek, CSc.
– Úvod do navrhování a provádění protiradonových opatření,
– Případy účinných a neúčinných řešení,
– Protiradonová opatření v energetických souvislostech.
 
Na seminář se můžete přihlásit zasláním vyplněného odpovědního lístku nebo se můžete zaregistrovat na stránkách www.stavokonzult.cz zde.
Přihlášku je možné zaslat:
Faxem: + 420 475 602 094
Poštou na adresu pořadatele akce:
Stavokonzult
Na Popluží 11
400 01 Ústí nad Labem
 
Kontaktní osoby:
Michaela Sixtová, tel.: 777 769 719, e-mail: michaela.sixtova@stavokonzult.cz
Lucie Růžičková, tel.: 777 769 712, e-mail: lucie.ruzickova@stavokonzult.cz
 
Seminář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA.

wd