Konference, semináře

Seminář Otvorové výplně z hlediska udržitelné výstavby a úspory energií

Národní stavební centrum (NSC) zve na odborný seminář Otvorové výplně z hlediska udržitelné výstavby a úspory energií, který se koná 9. prosince 2011 od 9 h na adrese Bauerova 10, 603 00 Brno (areál BVV mezi branami 9 a 10, přednáškový sál – 1. patro).
Seminář se zabývá současným stavem testování, certifikace otvorových výplní a transfery technologií na Mendelově univerzitě. Přináší nové poznatky a zkušenosti z Německa. Zvláštní pozornost bude věnována hodnotám součinitele prostupu tepla dřeva ve dřevěných oknech, což je v současnosti vysoce aktuální téma.
 
Přednášejí:
Ing. Mgr. Jan Přenosil, Ph.D.
Ing. Marek Polášek, Ph.D.,
Ing. Miroslav Zapletal,
Ing. FH Lars Blüthgen
Ing. Vojtěch Broža,
Ing. Pavel Panáček, Ph.D.,
Ing. Jiří Šála, CSc.
 
Program:
BLOK I: Transfery technologií na Mendelu v Brně – Ing. Mgr. Jan Přenosil (Mendelova univerzita Brno);
BLOK II: Vztah mezi vlastnostmi oken a vnitřním klimatem – Ing. Marek Polášek, Ph.D., Ing. Miroslav Zapletal (Mendelova univerzita, ZSTV Zlín);
BLOK III: Požadavky na otvorové výplně v Německu a jejich certifikace – Ing. FH Lars Blüthgen (IHD Drážďany) – zajištěna tlumočnice z němčiny;
BLOK IV: Praktické hodnoty součinitele prostupu tepla oken – Ing. Vojtěch Broža (Výzkumný ústav pozemních staveb Praha);
BLOK V: Technické parametry osazování oken – Ing. Pavel Panáček, PhD. (Slovenergokno Bratislava-ZSTV);
BLOK VI: Poznámky k problematice tepelně technických vlastností oken – Ing. Jiří Šála, CSc. (Šála-MODI).
 
Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě a ohodnocen 1 bodem.
 
Přihláška:
– elektronická ZDE,
– telefonicky na 541 159 448,
 
wd