Konference, semináře

Seminář Pohledový beton

STUDIO AXIS, spol. s r. o., pořádá 1. 10. 2013 od 9 h odborný seminář Pohledový beton. Koná se v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9.
Přednášející:
Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.; Fakulta stavební ČVUT
Doc. Dr. Ing. Luboš Podolka; Fakulta stavební ČVUT
 
Obsah:
– pohledový beton a architektonické možnosti,
– koroze betonu,
– technologie zpracování betonu,
– vodonepropustnost,
– odolnost proti trhlinám a objemovým změnám,
– sanace pohledového betonu,
– ochrana před graffiti.
 
Semináře jsou součástí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA.
On-line přihlášku najdete zde.
 
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9
Tel.: 277 775 917, 277 775 918
Fax: 277 775 919
 

wd