Konference, semináře

Seminář Posuzování a ověřování vlastností a stálosti stavebních výrobků platné od 1. 7. 2013

STUDIO AXIS pořádá v úterý 18. 6. 2013 od 9 h seminář Posuzování a ověřování vlastností a stálosti stavebních výrobků – nařízení EP a Rady č. 305/2011 platné od 1. 7. 2013. Koná se v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9.
Přednášející:
Mjr. Ivana Nohová, specialistka na právní předpisy v oblasti stavebnictví

 
Seminář je určen např. stavbyvedoucím, stavebním dozorům, výrobcům a dodavatelům stavebních výrobků, stavebním a projekčním firmám, investorům, autorizovaným inspektorům, stavebním úřadům atd.
 

Obsah:
• Závaznost evropských a českých předpisů;
• Požadavky na stavební výrobky vyplývající ze stavebního zákona, včetně povinností projektanta a zhotovitele stavby;
• Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů;
• Nařízení vlády č. 190/2002, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů;
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 (CPR-CPD) při uvádění stavebních výrobků na trh ze dne 9. 3. 2011 platné od 1. 7. 2013.

 
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA. Každý účastník obdrží zdarma studijní podklady a Osvědčení o absolvování.
On-line přihlášku najdete zde.
 

Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9
Tel.: 277 775 917, 277 775 918
Fax: 277 775 919
E-mail: studio@studioaxis.cz

 
wd