Konference, semináře

Seminář Povinnosti projektanta při zpracování dokumentace staveb a jeho právní postavení

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství zve na odborný seminář Povinnosti projektanta při zpracování dokumentace staveb a jeho právní postavení. Koná se 27. 6. 2013 od 9 h na adrese Nadace, Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1.
Lektoři:
JUDr. Václava Koukalová
Ing. Pavel Štěpán
 
Seminář je zaměřen na právní postavení projektanta; legislativní požadavky na projektovou dokumentaci; povinnosti projektanta při zpracování dokumentace staveb; členění a návaznost dokumentace při zpracování jednotlivých projektových fází, základní/standardní dokumentace, zvláštní/nadstandardní výkony a vedlejší náklady při projektových pracích.
Seminář je určen pro projektanty, investory, pracovníky stavebních úřadů.
 
Témata z programu:
– Právní úprava, vybraná ustanovení stavebního zákona, ostatní relevantní předpisy;
– Projektování jako vybraná činnost ve výstavbě podle stavebního zákona;
– Dokumentace vyžadující zvláštní oprávnění zpracovatele;
– Projektant, hlavní projektant – jeho oprávnění, povinnosti a odpovědnost;
– Ostatní projektové a dokumentační činnosti;
– Uplatnění obecných požadavků na výstavbu v projektové přípravě staveb;
– Dokumentace staveb podle novelizované vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vyhl. 230/2012 Sb.; jednotlivé druhy, jejich rozsah a obsah, přípustné redukce a zjednodušení, vztah k honoráři, bezpečná cen;
– Posuzování projektové dokumentace, sankce.
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské náměstí 833/31
110 00 Praha 1-Nové Město
Tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška zde.

wd