Konference, semináře

Seminář Příprava na autorizační zkoušku ČKAIT v oboru pozemní stavby

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a SPS v ČR zvou na odborný seminář Příprava na autorizační zkoušku ČKAIT v oboru pozemní stavby. Koná se 21. 11. 2012 od 8.15 h na adrese Nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
Odborný garant:
Ing. Karel Rod, manažer SPS v ČR, e-mail: rod@sps.cz; tel.: 224 951 421
 
Seminář poskytne posluchačům informace o průběhu zkoušky, pravidlech zkoušení, řádech ČKAIT, přehled dotčených právních předpisů, pravidla užívání razítka ČKAIT a nejčastěji se vyskytující otázky v rozdílové a ústní části zkoušky. V odborné části vyslechnou posluchači průřezové přednášky v oborech: ochrana proti hluku požární bezpečnost staveb hygienické požadavky na stavby betonové konstrukce tepelná ochrana budov realizace staveb závady staveb a další. Někteří přednášející jsou členy zkušební komise pro obor pozemní stavby.
Seminář určen pro žadatele o autorizaci ČKAIT, ČKA, ale i pro všechny, kteří si chtějí aktualizovat své odborné vědomosti.
 
Program:
8:15 Zákon 360/92 Sb., pravidla zkoušky, rozdílová zkouška, požadavky na vzdělání, statistika úspěšnosti, potřebná praxe, zodpovídání dotazů (po přednášce může probíhat zodpovídání během celého dne), přehled dotčených právních předpisů potřebných pro autorizovanou osobu, nejčastěji se vyskytující otázky v odborné části zkoušky, pravidla používání razítka autorizovanou osobou – Ing. Karel Rod, SPS;
9:20 Rekonstrukce a navrhování plochých střech, materiály, skladby – Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D., ČVUT;
10:15 Požární bezpečnost staveb – Ing. Jaroslav Dufek, PAVUS;
11:05 Betonové konstrukce – Ing. Hana Hanzlová, CSc., ČVUT;
12:20 Ochrana proti hluku – Ing. Jindřich Schwarz, CSc., CSI;
13:10 Tepelná ochrana budov – Ing. Jaroslav Šafránek, CSc., CSI;
14:00 Požadavky na větrání, vytápění, mikroklima a osvětlení – Ing. Olga Mikulová, Ekolab;
14:50 Dřevěné konstrukce – Ing. Pánek, FA ČVUT;
15:45 Bezpečnost práce na stavbách – Miloš Huml, EUROVIA CS;
16:35 Rizika speciálního zakládání staveb při výstavbě hlubokých stavebních jam – doc. Ing. Jan Masopust, CSc.
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské náměstí 833/31
110 00 Praha 1-Nové Město
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška ZDE.
wd