Konference, semináře

Seminář Příprava na opravy historických staveb

STUDIO AXIS pořádá dne 1. 11. 2016 v Praze školení Příprava na opravy historických staveb. Jeho obsahem jsou projektová příprava pro obnovu památek, základní materiálové průzkumy, stavebněhistorický průzkum, příprava podkladů pro dodavatele, stavebnětechnická problematika obnovy atd. Přednášejí odborníci z NPÚ, FA ČVUT aj.

Podrobné informace a on-line přihlášku najdete zde.

Kontakt na pořadatele:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
Argentinská 286/38
170 00 Praha 7-Holešovice
Tel.: 234 221 123–124
Fax: 234 221 125
E-mail: studio@studioaxis.cz

wd