Konference, semináře

Seminář Projektová dokumentace v praxi po novelách právních předpisů

STUDIO AXIS, spol. s r. o., pořádá ve čtvrtek 23. 1. 2014 od 9 h odborný seminář Projektová dokumentace v praxi po novelách právních předpisů. Koná se v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7-Holešovice.
Seminář je určen nejen projektantům, ale také např. investorům, aby se orientovali v rozsahu projektové dokumentace, kterou si u projektanta objednávají a samozřejmě i dalším zájemcům.
 
Přednášející:
Mjr. Ivana Nohová, specialistka na stavební právo
 
Co vše má obsahovat projektová dokumentace tak aby splnila následující právní předpisy:
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů;
• Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh;
• Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE;
• Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.
 
Seminář je součástí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA.
 
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7-Holešovice
Tel.: 234 221 123–124
Fax: 234 221 125
E-mail: studio@studioaxis.cz
 

wd