Konference, semináře

Seminář Sanace staveb pod úrovní terénu

Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky – WTA CZ zve na odborný seminář Sanace staveb pod úrovní terénu. Koná se v úterý 7. 10. 2014 od 12 h v Kloknerově ústavu ČVUT, Praha 6, Šolínova 7.

Odborní garanti semináře:
Ing. Jaroslav Pánik, tel. 553 615 268
Doc. Ing. Tomáš Klečka, tel. 224 353 520
Ing. Miroslav Havel, tel. 608 245 569

Program:
– Směrnice 4-6-98/D Dodatečná hydroizolace stavebních konstrukcí ve styku se zeminou – Ing. Jaroslav Pánik, Sanace a vysoušení staveb, s. r. o., Opava;
– Problémové systémy, detaily a nedostatky ve směrnici i praxi při sanacích staveb pod úrovní terénu – Ing. Jaroslav Pánik;
– Injektáž zdiva proti vzlínání a proti tlakové vodě, rozdílné přístupy nad a pod terénem – Ing. Pavel Šťastný, CSc., Remmers CZ, s. r. o.;
– Hydroizolace svislých konstrukcí asfaltovou stěrkou – Ing. Petr Müller, SGW Terranova, s. r. o.;
– Problematika kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu stavebních konstrukcí – doc. Ing. Jaroslav Solař, CSc., VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební;
– Sanace vlhkého zdiva Domova pro seniory Tachov – od průzkumu, projektu až po realizaci – Ing. Miroslav Havel, EZK Sanace staveb, s. r. o.;
– Sanace suterénních prostor objektu Národního domu v Karlových Varech – Ing. Zdeněk Štefek, Realsan Group, SE, Liberec.

Přihlášku na seminář zašlete na adresu:
WTA CZ, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
fax: 221 082 629
e-mail: wta@wta.cz
tel. 608 909 369.

wd