Konference, semináře

Seminář Sanace železobetonových konstrukcí a zesilování

Společnost Sika zve na na seminář zařazený do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT Sanace železobetonových konstrukcí a zesilování.
Seminář se koná dne 17. února 2011 v prostoru Sika Training Center, Voděradská 1853, 251 01 Říčany. Je určen pro projektanty, architekty, statiky i odbornou veřejnost. Odborným garantem semináře je Ing. Karel Košek (RECOC, s. r. o.).
Sanace železobetonových konstrukcí a zesilování
Seminář je zařazen do cyklu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnocen jedním bodem. Seminář je bezplatný, ale počet účastníků je omezen a registrace je nutná.
 
Program semináře
9.00–9.15 Prezence, zahájení
9.15–10.00 Oprava a ochrana ŽB konstrukcí v souladu s harmonizovanou normou ČSN EN 1504 – Ing. Daniel Schönfelder (Sika CZ, s. r. o.)
10.00–11.00 Zesilování konstrukcí – Ing. Karel Košek (RECOC, s. r. o.)
11.00–11.30 Přestávka, občerstvení
11.30–12.00 Kotvení a podlévání – Ing. Daniel Schönfelder, Ing. Karel Košek
12.00–12.30 Ochranné technologie – nátěry, impregnace, inhibitory – Ing. Daniel Schönfelder
13.00–14.00 Diskuse, přestávka s občerstvením
14.00–15.00 Praktické ukázky
15.00 Diskuze, závěr
 
Přihlásit se můžete přímo u Bc. Hany Dufkové, tel.: 547 131 208, e-mail: dufkova.hana@cz.sika.com nebo prostřednictvím elektronického formuláře na www.sika.cz.
tisková zpráva