Konference, semináře

Seminář Šetrné materiály a životní cyklus stavby

Česká rada pro šetrné budovy zve na březnový seminář na téma Šetrné materiály a životní cyklus stavby se zaměřením na BIM, Cradle2Cradle a Cirkulární ekonomiku. Koná se ve středu 25. 3. 2015 od 9 h v sídle firmy ProInterier, s. r. o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00 Praha 5.

Program:
9.00
1. Koncept nulových odpadů ze stavby – Oblast nakládání s odpady má v problematice stavebního průmyslu výsadní postavení, nejen dle statistických údajů, ale i v rovině ekonomické či logistické. Promluvíme o příkladových studiích, novinkách z oblasti nakládání s odpady a druhotnými materiály či pohledech na skládky jako prozatím nevytěžené zdroje surovin. Položíme si otázky: Je koncept nulových odpadů neboli bezodpadové hospodářství ve stavebnictví vizí či iluzí? A pokud vizí, jsou nástroje jako je rozšířená odpovědnost výrobce, integrovaná výrobková politika, BIM, LCA apod. ty pravé? – Karel Fronk, vedoucí oddělení Udržitelný rozvoj ve společnosti SKANSKA
Přednáška bude v českém jazyce.

2. Cradle2Cradle – Implementace myšlení cirkulární ekonomiky ve stavebnictví může vést k neočekávaným příležitostem, vytvářet inspirující pracovní prostředí s menším dopadem na životní prostředí a snižování nákladů. Jak si můžete společně vytvořit inteligentní řešení v rámci recyklace a opětovného použití materiálů ve stavebnictví se zaměřením například na podlahy? Inovace jsou klíčem k nalezení cirkulárního řešení budov. Modularita je jeho předpokladem. – Geanne van Arkel, vedoucí oddělení Udržitelný rozvoj ve společnosti Interface Global
Přednáška bude v anglickém jazyce.

10.30 Diskuse

11.00 prohlídka showroomu společnosti ProInteriér, networking s občerstvením

Další informace a on-line registraci najdete ZDE.

tisková zpráva, wd