Konference, semináře

Seminář Smluvní vztahy ve výstavbě po účinnosti nového občanského zákoníku

STUDIO AXIS, spol. s r. o., pořádá ve čtvrtek 6. 3. 2014 od 9 h odborný seminář Smluvní vztahy ve výstavbě po účinnosti nového občanského zákoníku. Koná se v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7-Holešovice.
Přednášející:
JUDr. Pavel Novák, vedoucí sekce legislativně-právní, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
 
Obsah semináře:
– Základní změny po účinnosti nového občanského zákoníku,
– Obchodněprávní a občanskoprávní smluvní vztahy,
– Podnikatelské subjekty, jednání za podnikatele fyzické a právnické osoby,
– Podnikání podle živnostenského zákona a jiných právních předpisů,
– Rejstříky podnikatelů a nepodnikatelů právnických osob, povinnost a obsah zápisu,
– Informační databáze pro ověřování obchodních partnerů,
– Smlouva o dílo ve stavebnictví,
– Obchodní podmínky, provádění stavby,
– Předání stavby, odpovědnost ve výstavbě,
– Ostatní typy obchodních smluv – stručný přehled.
 
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA. Každý účastník obdrží zdarma studijní podklady a osvědčení o absolvování.
On-line přihlášku najdete zde.
 
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
Argentinská 286/38
170 00 Praha 7-Holešovice
Tel.: 234 221 123–124
Fax: 234 221 125
 

wd