Konference, semináře

Seminář Standardy pro zelené střechy

Odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně pořádá dne 22. března 2017 v prostorách Fakulty architektury ČVUT v Praze (Thákurova 9) odborný seminář Standardy pro zelené střechy.

Účastníci se seznámí s dokumentem Vegetační souvrství – Standardy pro navrhování, provádění a údržbu, který vydala odborná sekce Zelené střechy v září 2016. Tento dokument je prvním uceleným standardizovaným podkladem v oblasti projektování a výstavby zelených střech. Jako legislativní oporu je akceptovalo i MŽP spolu se Státním fondem životního prostředí ČR ve výzvě Nová Zelená úsporám, který vedle stávající dotační nabídky pro rodinné a bytové domy nově poskytuje dotace na budování zelených střech ve výši až 500 Kč/m² půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy.

Na seminář se můžete registrovat zde do 10.3. 2017. 

Vložné činí 1200 Kč + 21 % DPH (850 Kč + 21 % DPH pro členovy Svazu zakládání a údržby zeleně a studenty).

Program
● Vegetační souvrství zelených střech – Standardy pro navrhování, provádění a údržbu – Ing. Jitka Dostalová, předsedkyně rady sekce Zelené střechy, spoluautorka Standardu, Ing. Samuel Burian, autorizovaný krajinářský architekt, spoluautor Standardu. Účastníci obdrží publikaci v tištěné podobě.
● Materiály pro vegetační souvrství zelených střech – Zástupci firem dodávajících materiály pro realizaci vegetačního souvrství zelených střech představí produkty, které odpovídají požadavkům uvedeným ve Standardu. Jedná se o produkty pro funkční vrstvy (drenážní, hydroakumulační, filtrační, ochrannou a vegetační vrstvu), případně polyfunkční vrstvy či systémově řešená souvrství.
● Příklady realizovaných zelených střech – Ing. Jana Šimečková, ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně, redaktorka časopisu Inspirace

Účastníci seminářei v rámci vložného obdrží publikaci Zelené střechy – naděje pro budoucnost II. Ta je výsledkem tříleté systematické činnosti odborné sekce Zelené střechy, která při Svazu zakládání a údržby zeleně vznikla v roce 2013. Od roku 2014 pořádá sekce odbornou soutěž Zelená střecha roku, díky které může představit publikace dvě desítky kvalitních zelených střech v České republice. Jsou to střechy na vzdělávacích i administrativních objektech, na hotelech, na rodinných domech, střechy intenzivní i extenzivní, soukromé i přístupné veřejnosti. Tyto úspěšné projekty mají být inspirací pro všechny pokrokově smýšlející investory, budoucí i současné majitele budov, představitele státní správy i samosprávy.

mi podle podkladů pořadatele