Konference, semináře

Seminář Stavební zákon – územní řízení a stavební řád

Studio Axis, spol. s r. o., zve zájemce na odborný seminář Stavební zákon – územní řízení a stavební řád. Koná se ve čtvrtek 24. 5. 2012 od 9 h v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD).
Přednášející:
JUDr. Václava Koukalová, Česká společnost pro stavební právo 
 
Obsah semináře:
● Nejdůležitější změny ve stavebním zákoně 
● Umisťování staveb a zařízení
● Stavební řízení
● Územní řízení
● Ohlašování a povolování staveb
● Vznik práva k užívání stavby
● Správní delikty
● Autorizovaný inspektor
● Odpovědnost osob při přípravě, realizaci a užívání stavby
 
 
Každý účastník obdrží „Osvědčení o absolvování“.
Uzávěrka přihlášek nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.
 
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
tel.: 277 775 917–18
 
On-line přihláška ZDE.
 
wd