Konference, semináře

Seminář Stavební zákon – velká novela v řízeních o umístění, povolení a užívání staveb

Studio Axis, spol. s r. o., pořádá ve čtvrtek 8. 11. od 9 h v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) a v úterý 27. 11. 2012 od 12.30 h ve Vědecko-technologickém parku Ostrava, Technologická 372/2, Ostrava-Pustkovec seminář Stavební zákon – velká novela v řízeních o umístění, povolení a užívání staveb účinná od ledna 2013.
Přednášející:
JUDr. Václava Koukalová, Česká společnost pro stavební právo
 
Obsah:
• Velká novela v řízeních o umístění, povolení a užívání staveb účinná od ledna 2013
• Umisťování staveb a zařízení
• Stavební řízení
• Územní řízení
• Ohlašování a povolování staveb
• Vznik práva k užívání stavby
• Správní delikty
• Autorizovaný inspektor
• Odpovědnost osob při přípravě, realizaci a užívání stavby
 
Podrobnosti a on-line přihlášky najdete ZDE.
wd