Konference, semináře

Seminář Technický dozor investora u kompletačních stavebních konstrukcí

STUDIO AXIS, spol. s r. o., pořádá ve čtvrtek 29. 5. 2014 od 9 h odborný seminář Stavební zákon – velká novela v řízeních o umístění, povolení a užívání staveb účinná od ledna 2013. Koná se v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7-Holešovice.
Přednášející:
Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., Fakulta stavební ČVUT, soudní znalec:
 
Obsah:
• Technický dozor investora – stavebníka (TDI, TDS) při:
– osazování oken a dalších výplní stavebních otvorů,
– provádění podlah,
– zateplování budov.
 
• Činnost TDI (TDS) v průběhu stavby:
– přejímka projektové dokumentace,
– příprava staveniště a skladování,
– činnost TDI při realizaci,
– chyby při přípravě,
– chyby při provádění,
– přejímka a vydání kolaudačního souhlasu.
 
Seminář je určen především osobám vykonávajícím činnost TDI (TDS) a investorům, ale i dalším zájemcům, kteří se chtějí seznámit se správnými postupy při provádění staveb.
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA. Každý účastník obdrží zdarma studijní podklady a osvědčení o absolvování.
On-line přihlášku najdete zde.
 
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
Argentinská 286/38
170 00 Praha 7-Holešovice
Tel.: 234 221 123–124
Fax: 234 221 125
 

wd