Konference, semináře

Seminář Technický dozor stavebníka se zaměřením na změny po 1. 1. 2014

V úterý 23. září 2014 pořádá Sekurkon v hotelu Slavia (Solniční 15/17, Brno) seminář Technický dozor stavebníka se zaměřením na změny po 1. 1. 2014. 

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT (A3 – 1 bod) a ČKA (2 body). Seminář je akreditován MV ČR dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících samosprávných celků, číslo akreditace: AK/PV-40/2014.
Seminář je orientovaný na osoby vykonávající pozici technického dozoru při realizaci staveb. Cílem semináře je poskytnout osobám vykonávající TD ucelený přehled, a to jak v oblasti právní úpravy se zaměřením na změny soukromého i veřejného stavebního práva vztahující se k výkonu jejich činnosti, tak i v oblasti samotného výkonu – postupy a výkon kontrolní činnosti na stavbě.
Seminář je určen pro pracovníky stavebních firem, nezávislé profesionály poskytující technický dozor, širokou stavební veřejnost.
Účastníci obdrží materiály zpracované lektory a osvědčení o účasti na semináři.
Program
1. Funkce TDI v celém procesu výstavby, dopad nových právních předpisů veřejného i soukromého stavebního práva na výkon funkce
2. TDI ve vazbě na změny veřejného stavebního práva (velká novela SZ a prováděcích předpisů),systém stavebně technické prevence, práva a povinnosti při kontrolní činnosti, stavební deník
3. TDI ve vazbě na nové soukromé právo – změna závazkového práva a jeho vliv na smluvní vztahy, změny v oblasti smlouvy o dílo a příkazní smlouvy,
4. Výkon kontrolní činnosti z pohledu praxe
Podrobné informace a přihlášku najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele