Konference, semináře

Seminář Velká novela stavebního zákona – změny při územním rozhodování a povolování staveb

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a Česká společnost pro stavební právo zvou na odborný seminář Velká novela stavebního zákona – změny při územním rozhodování a povolování staveb. Koná se 21. 3. 2013 od 9 h na adrese Nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
Cílem semináře je seznámit pracovníky veřejné správy a zástupce odborné veřejnosti s obsahem velké novely stavebního zákona, tj. zákonem č. 350/2012 Sb., která je účinná od 1. ledna 2013. Poskytnut bude přehled nejvýznamnějších změn v oblasti územního rozhodování a stavebního řádu, s vazbou na navazující a související právní předpisy.
Seminář určen pro pracovníky stavebních úřadů a dalších orgánů státní správy, investory (soukromé i veřejné), projektanty, manažery projektu, konzultační inženýry, zhotovitele stavby dále konzultanty a poradce v oblasti stavebního práva.
 
Odborný garant:
JUDr. Vladimíra Sedláčková, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 
Program:
I. Obsah programu za úsek územního rozhodování:
● Jednotlivé formy územního rozhodování:
– územní řízení,
– zjednodušené územní řízení,
– územní souhlas,
– veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí;
 
● Společné územní a stavební řízení;
● Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.
 
II. Výklad změn na úseku stavebního řádu:
– změny ve výkonu veřejné správy,
– změny u ohlašování staveb – písemný souhlas stavebního úřadu, nebo rozhodnutí o provedení stavebního řízení,
– uzavírání veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení,
– změny při postupech autorizovaného inspektora – větší ochrana veřejných zájmů a práv sousedů,
– změny k urychlení uvádění staveb do užívání,
– změny u nařízení odstranění stavby – nové důvody pro odstranění, změny postupu u dodatečného povolení stavby, opakované stavební řízení,
– další novelizovaná ustanovení;
 
III. Informace o připravovaných změnách prováděcích vyhlášek.
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 833/31
110 00 Praha 1
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška zde.

wd