Konference, semináře

Seminář Veřejné zakázky pro zadavatele

Sekurkon pořádá ve dnech 24.–25. května 2016 v prostoru NODE5 (Radlická 50, Praha 5) dvoudenní konzultační seminář pro Veřejné zakázky pro zadavatele. 

Seminář je zařazen v akreditovaném vzdělávacím systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA – 2 body a je akreditován Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky AK/PV-119/2013.

Seminář si klade za cíl poskytnout komplexní seznámení s novým zákonem o veřejných zakázkách. Je určen všem profesionálům, kterým na straně zadavatele jde o jedno a totéž: jak z pohledu zadavatele úspěšně administrativně, organizačně a právně zvládnout realizaci zadávacího řízení od přípravy a zahájení až po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
Další informace a přihlašovací formulář najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele