Konference, semináře

Seminář Výklad stavebního zákona po novele

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství zve na odborný seminář Výklad stavebního zákona po novele. Koná se 20. 6. 2013 od 9 h na adrese Nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
Odborný garant:
JUDr. Václava Koukalová

 
Cílem semináře je seznámit posluchače se stavebním zákonem po jeho novele, která je účinná od ledna 2013. Seminář bude zaměřen na stavební řízení, na územní řízení, realizaci a užívání staveb a další.
Seminář určen pro investory (soukromé i veřejné), projektanty, manažery projektu, konzultační inženýry, pracovníky stavebních úřadů.
 

Obsah semináře:
– Umisťování staveb a zařízení,
– Stavební řízení,
– Územní řízení,
– Ohlašování a povolování staveb,
– Vznik práva k užívání stavby,
– Správní delikty,
– Autorizovaný inspektor,
– Odpovědnost osob při přípravě, realizaci a užívání stavby.

 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské náměstí 833/31
110 00 Praha 1-Nové Město
Tel.: 224 228 910
E-mail: podlesakova@abf-nadace.cz
 

On-line přihláška zde.
wd