Konference, semináře

Seminář Výstavba a práva k duševnímu vlastnictví

Sekurkon pořádá dne 28. března 2017 seminář Výstavba a práva k duševnímu vlastnictví. Seminář se koná v budově NODE5, Radlická 50, Praha 5-Smíchov.

Tématem semináře a rozpravy bude soubor práv nehmotných (duševního vlastnictví), s nímž se projektující profesionálové setkávají v profesní a smluvní praxi. V rámci tohoto semináře bude také věnován prostor konzultaci konkrétních případů z praxe přihlášených účastníků.

Seminář je určen pro architekty, urbanisty, krajinářské architekty a inženýry.

Program semináře
Výklad bude věnován v jednotlivých blocích
● ústavnímu základu těchto práv a mezinárodním dohodám,
● úpravě v novém občanském zákoníku,
● úpravě práv autorských,
● úpravě práv k průmyslovému vlastnictví, objevům, vynálezům a zlepšovacím návrhům,
● úpravě práv ochranných známek, obchodních názvů a dalších souvisejících práv k duševnímu vlastnictví.

Podrobné informace a přihlášku najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele