Konference, semináře

Seminář Výtahy 2013

Studio Axis pořádá 2. ročník odborného semináře Výtahy. Koná se ve čtvrtek 6. 6. 2013 od 9 h v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9.
Seminář je určen vlastníkům a správcům budov, bytovým družstvům, projektantům, stavebním firmám, investorům, developerům atd.
 
Přednášející a obsah semináře:
● Revize ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů, nové skutečnosti ovlivňující servis výtahů v úrovni 2013 – Ing. Jan Dvořák, generální sekretář, Unie výtahového průmyslu ČR;
● Revize ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a zkoušky výtahů, nové uplatnění a závěry inspekčních prohlídek; revize ČSN 27 4011 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – podstatné změny výtahů, úroveň 2013 – Ing. Bohuslav Kratěna, předseda představenstva, Unie výtahového průmyslu ČR;
● Neodstraňování bezpečnostních rizik u výtahů a eskalátorů (ČSN EN 81-80 a ČSN EN 115-2). Vznik úrazů a jejich důsledky – Václav Vaněk, soudní znalec;
● Instalace výtahových šachet u památkových objektů – Ing. arch. Ondřej Šefců, ředitel územního odborného pracoviště v Praze, Národní památkový ústav;
● Vývoj trendů v modernizaci výtahů – Karel Jeřábek, vedoucí obchodního oddělení pro Prahu a západní Čechy, MSV LIBEREC, s. r. o.;
● Deskové materiály vhodné na opláštění výtahových šachet – Jiří Provázek, produktový manažer, Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.
 

Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA. Každý účastník obdrží zdarma studijní podklady a Osvědčení o absolvování.
On-line přihlášku najdete zde.

 
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9
Tel.: 277 775 917, 277 775 918
Fax: 277 775 919
E-mail: studio@studioaxis.cz
 

wd