Konference, semináře

Seminář Zajištění požadavků BOZP při přípravě a realizaci staveb

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství zve na odborný seminář Zajištění požadavků BOZP při přípravě a realizaci staveb. Koná se 20. 11. 2012 od 9 h na adrese Nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
Lektoři:
Ing. František Šorf, inspektor BOZP, Oblastní inspektorát práce Praha
Ing. Ludmila Zahradnická, CSc., poradce a auditor v systémech řízení, Qconex, v. o. s.
 
Seminář je založen na praktických zkušenostech lektorů získaných při jejich inspekční, auditorské a poradenské činnosti. Jeho cílem je přispět k informovanosti účastníků o právních a dalších požadavcích na řízení BOZP ve stavebnictví. Seminář pojímá tuto problematiku ze širšího pohledu – vychází ze specifických podmínek ve stavebnictví, charakterizuje postavení jednotlivých účastníků výstavby a dalších institutů oprávněných k dozorové činnosti. Ve vazbě na příslušné právní předpisy jsou uvedeny zásady zabezpečování BOZP při přípravě a realizaci staveb a vedení požadovaných záznamů.
Seminář je určen pro všem pracovníkům odpovědným za řízení BOZP při přípravě a realizaci staveb, zejména stavbyvedoucím, stavebním mistrům, technickým dozorům, koordinátorům BOZP, technickým dozorům, projektantům a pracovníkům stavebních úřadů. Svou náplní přispívá k plnění požadavku na celoživotní vzdělávání koordinátorů BOZP při práci na staveništi.
 
Program:
• Výtah z právních požadavků zaměřené na BOZP ve stavebnictví (ZP, z. č. 309/2006 Sb., NV 591/2006 Sb. a další předpisy);
• Poznatky z dosavadního uplatňování zákona č. 309/2006 Sb. z pohledu účastníků výstavby (stavebník, zhotovitel, projektant, koordinátor BOZP) a z pohledu inspektora BOZP;
• Zajištění požadavků BOZP ve fázi zpracování projektové dokumentace (ZOV, Plán BOZP);
• Úloha státního dozoru nad dodržováním BOZP a dopady při zjištěných nedostatcích (z. č. 251/2005 Sb. v platném znění).
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské náměstí 833/31
110 00 Praha 1-Nové Město
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška ZDE.
wd