Konference, semináře

Seminář Zákon o pozemních komunikacích z hlediska stavební činnosti

STUDIO AXIS, spol. s r. o., pořádá 28. 4. 2011 od 9 h seminář Zákon o pozemních komunikacích z hlediska stavební činnosti. Koná se v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9.
Přednášet bude JUDr. Pavel Fastr, spoluautor zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.
Obsah:
– Aktuální změny zákona ve stavební části a související zákony a vyhlášky (např. zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury č. 416/2009 Sb.);
– Kategorie PK, jejich vlastnictví, výkon státní správy, speciální stavební úřady;
– Odlišnosti od obecných předpisů při stavbách PK, ochranná pásma PK;
– Ochrana PK před poškozováním při pokládání inženýrských sítí, při uzavírkách, při staveništní dopravě, kontrolní vážení nákladních vozidel, mýtné;
– Zodpovědnost za sjízdnost PK a schůdnost chodníků, přestupky a správní delikty.
 
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
tel.: 277 775 917–18
 
Podrobné informace a on-line přihlášku najdete zde.
 
wd