Konference, semináře

Seminář Zákon o pozemních komunikacích z hlediska stavební činnosti

STUDIO AXIS, spol. s r. o., pořádá v úterý 10. 6. 2014 od 9 h odborný seminář Zákon o pozemních komunikacích z hlediska stavební činnosti. Koná se v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7-Holešovice.

Přednášející:
Mgr. Ján Skovajsa, vedoucí oddělení silničního správního úřadu, Odbor pozemních komunikací, Ministerstvo dopravy ČR
 
Obsah:
Aktuální znění zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů a vyhlášek:
• Informace o velké novele zákona o pozemních komunikacích,
• Definice pozemní komunikace,
• Kategorizace PK a jejich vlastnictví, zařazení do kategorie, evidence PK,
• Výkon státní správy dle kategorií a výjimky,
• Součásti a příslušenství PK, silniční a silniční pomocné pozemky,
• Připojování PK a sjezdů,
• Výstavba PK, zákon o urychlení výstavby, koncese, zrušení PK,
• Bezpečnost PK, audity, inspekce,
• Obecné užívání PK a jeho zpoplatňování,
• Omezení obecného užívání (uzavírky, opravy a údržba),
• Zvláštní užívání PK, reklamní zařízení,
• Zabezpečování sjízdnosti a schůdnosti PK, pevné překážky,
• Ochrana pozemních komunikací, zdroje ohrožení, styk komunikace s okolím, kontrolní vážení,
• Používání PK při velkých stavbách a mimořádné změny dopravního významu,
• Státní dozor vs. kontrolní řád,
• Přestupky a správní delikty.
 
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování.
 
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
Argentinská 286/38
170 00 Praha 7-Holešovice
Tel.: 234 221 123–124
Fax: 234 221 125
 
wd