Konference, semináře

Seminář Životní cyklus stavby. Ekonomika provozu. Oceňování nemovitostí

Národní stavební centrum zve na seminář Životní cyklus stavby. Ekonomika provozu. Oceňování nemovitostí. Koná se 10. dubna 2012 od 9 h na adrese Bauerova 10, 603 00 Brno (areál BVV mezi branami 9 a 10, přednáškový sál – 1. patro).
Přednáší:
Ing. Eva Kadlecová
 
Cílem semináře je seznámení posluchačů s životním cyklem stavby jako obdobím existence stavby, a to především z ekonomického hlediska (předinvestiční, investiční, provozní, likvidační fáze). Životnost staveb – metody zjišťování životnosti staveb a jejich dalšího trvání. Oceňování různých typů nemovitostí a současného stavu nemovitosti. Zjištění výše majetkové újmy způsobené poškozením nemovitostí – vliv opotřebení, poruch a vad na cenu nemovitosti. Oceňování rekonstrukcí a dalších úprav nemovitostí. Oceňování nemovitostí ve vybraných případech.
 
Program:
9.00 BLOK I – Životní cyklus stavby z ekonomického hlediska – metody zjišťování životnosti staveb a jejich dalšího trvání,
 
10.50 BLOK II – Oceňování nemovitostí
– zjištění výše majetkové újmy způsobené poškozením nemovitostí,
– vliv opotřebení, poruch a vad na cenu nemovitosti.
 
13.00 BLOK III – Oceňování nemovitostí ve vybraných případech
 
Více informací ZDE.
Elektronická přihláška ZDE.
 
Kontaktní osoba:
Zuzana Svobodová
Národní stavební centrum, s. r. o.
Bauerova 10/491, 603 00 Brno
Tel.: 541 159 448
 
wd