Konference, semináře

Seminář Změna Z1 a ČSN 730540-2 – otázky a odpovědi

Česká komora lehkých obvodových plášťů (ČKLOP) zve na odborný Workshop – seminář zaměřený na vydanou normu ČSN 73 0540-2 + Změna Z1, který se uskuteční 19. 9. 2012 od 9 h v hotelu Barceló, Na Strži 32, Praha 4.
Cílem semináře je poskytnout posluchačům informace týkající se ČSN 730540-2 a Změna Z1 včetně důvodů, které k této změně vedly. Na semináři naleznete mimo jiné odpovědi na otázky:
– Bude docházet v důsledku vydané Změny Z1 normy ČSN 73 0540-2 k velké kondenzaci na oknech v důsledku vyjmutí požadavků na povrchovou teplotu oken?
– Dojde v důsledku vydané Změny Z1 normy ČSN 73 0540-2 k hlubokému poklesu kvality dodávaných výrobků na Českém trhu?
– Dojde v důsledku vydané Změny Z1 normy ČSN 73 0540-2 k poklesu kvality vnitřního prostředí?
 
Přednášející:
● ÚNMZ – Mgr. Viktor Pokorný, náměstek předsedy ÚNMZ pověřený řízením legislativního a právního odd.;
Ing. Ludmila Kratochvílová, odbor technické normalizace, vedoucí odd. stavebnictví TZÚS Praha, s. p.;
● PASSERINVEST GROUP, a. s. – Ing. Jaroslav Spozdil, člen představenstva ČKLOP.
 
Kontakt pro přihlášení:
Ing. Lenka Kolínová
tel.: 725 711 682
 
Registrace je nutná do 14. 9. 2012.
wd