Konference, semináře

Seminář Změny při zadávání veřejných zakázek na stavební práce

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a Česká společnost pro stavební právo zvou na odborný seminář Změny při zadávání veřejných zakázek na stavební práce se zaměřením na nově vydané prováděcí vyhlášky. Koná se 7. 8. 2012 od 9 hod. na adrese Nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
Seminář je zaměřen na podrobné aktuální seznámení se zcela novými prováděcími vyhláškami, vydanými dne 4. 7. 2012 v návaznosti na novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách přijatou zákonem č. 55/2012 Sb., které upravují podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce (vč. obsahu projektové dokumentace) a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – vyhláška č. 230/2012 Sb.; obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce – vyhláška č. 231/2012 Sb.; podrobnosti rozsahu odůvodnění účelnosti a odůvodnění veřejné zakázky – vyhláška č. 232/2012 Sb.
Výklad těchto vyhlášek bude zasazen do rámce příslušným změn zákona, zejména týkajících se zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce, kvalifikačních předpokladů a podávání nabídek, jejich posuzování a hodnocení.
Seminář určen pro zadavatele veřejných zakázek (zejména pracovníky státní správy a samosprávy), dodavatele (uchazeče, resp. zájemce), zpracovatele příslušných částí zadávací dokumentace (zejména projektové dokumentace a soupisu prací) a konzultační a poradenské firmy působící v oblasti zadávání veřejných zakázek.
 
Odborný garant:
Ing. Petr Serafín, místopředseda představenstva České společnosti pro stavební právo (ČSpSP)
 
Lektoři:
– Ing. Jiří Košulič, generální ředitel společnosti RTS, a. s. Brno, člen představenstva a předseda expertní skupiny pro ceny a veřejnou zakázku Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR;
– Ing. Petr Serafín, zaměstnanec Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, člen představenstva České společnosti pro stavební právo, spolupracovník S.I.A. – Rady výstavby a dalších nevládních organizací, specialista zejména na veřejné zakázky ve stavebnictví
 
Program semináře bude členěn do těchto bloků:
● Příprava na zadávání veřejných zakázek na stavební práce,
● Novelizace obsahu zadávací dokumentace VZ na stavební práce,
● Prováděcí vyhlášky k zadávací dokumentaci VZ na stavební práce:
– podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce (vč. dokumentace stavby) a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
– obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce;
● Změny ve vymezování kvalifikačních předpokladů,
● Vyhláška o podrobnostech odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky,
● Nabídka: otevírání obálek, posouzení, hodnocení,
● Působnost autorizovaných osob v zadávacím řízení.
 
Výklad bude podpořen podrobnou prezentací.
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 833/31
110 00 Praha 1
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška ZDE.
wd