Konference, semináře

Seminář Změny při zadávání veřejných zakázek na stavební práce

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a Česká společnost pro stavební právo zvou na odborný seminář Změny při zadávání veřejných zakázek na stavební práce se zaměřením na nově vydané prováděcí vyhlášky. Koná se 25. 10. 2012 od 9 h na adrese Nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
 
Lektoři:
Ing. Jiří Košulič, generální ředitel společnosti RTS, a. s., Brno, spoluautor části prováděcích vyhlášek, člen představenstva a předseda expertní skupiny pro veřejné zakázky a cenovou politiku Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Ing. Petr Serafín, zaměstnanec Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, člen představenstva České společnosti pro stavební právo, spolupracovník S.I.A. – Rady výstavby a dalších nevládních organizací, specialista zejména na veřejné zakázky ve stavebnictví
 
Seminář je zaměřen na podrobné aktuální seznámení se zcela novými prováděcími vyhláškami, vydanými dne 4. 7. 2012 v návaznosti na novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách přijatou zákonem č. 55/2012 Sb., které upravují podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce (vč. obsahu projektové dokumentace) a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – vyhláška č. 230/2012 Sb.; obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce – vyhláška č. 231/2012 Sb.; podrobnosti rozsahu odůvodnění účelnosti a odůvodnění veřejné zakázky – vyhláška č. 232/2012 Sb. V úvodní části bude proveden výklad příslušných souvisejících změn zákona o veřejných zakázkách, zejména týkajících se zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce, kvalifikačních předpokladů a podávání nabídek, jejich posuzování a hodnocení.
Seminář je určen pro zadavatele veřejných zakázek (zejména pracovníky státní správy a samosprávy), dodavatele (uchazeče, resp. zájemce), zpracovatele příslušných částí zadávací dokumentace (zejména projektové dokumentace a soupisu prací) a konzultační a poradenské firmy působící v oblasti zadávání veřejných zakázek.
 
Programové bloky semináře:
a) Vybrané změny zákona o veřejných zakázkách:
● Příprava na zadávání veřejných zakázek na stavební práce,
● Některé nové pojmy a postupy,
● Změny v zadávacích řízeních (UŘ, JŘBU, ZPŘ),
● Novelizace obsahu zadávací dokumentace VZ na stavební práce (vč. zadávacích podmínek a poskytování ZD),
● Změny ve vymezování kvalifikačních předpokladů, doplňování kvalifikace, posuzování kvalifikace,
● Nabídka: otevírání obálek, posouzení, hodnocení,
● Působnost autorizovaných osob v zadávacím řízení.
 
b) Prováděcí vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách:
● Vyhláška o podrobnostech odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky,
● Prováděcí vyhlášky k zadávací dokumentaci VZ na stavební práce:
– podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce (vč. dokumentace stavby) a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
– obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.
 
Odborný garant:
Ing. Petr Serafín, místopředseda představenstva České společnosti pro stavební právo (ČSpSP)
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské náměstí 833/31
110 00 Praha 1-Nové Město
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška ZDE.
wd