Konference, semináře

Semináře Hydroizolace spodní stavby a Hydroizolace střech a teras

Česká stavební společnost zve na soubor odborných seminářů zaměřených na ochranu stavby proti vodě: Hydroizolace spodní stavby se koná ve středu 4. 4. 2012 od 9.30 h a Hydroizolace střech a teras ve středu 18. 4. 2012 od 9.30 h. Místem konání je ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál č. 315, 3. patro.
Cílem seminářů je seznámit posluchače s moderními postupy ochrany stavby proti vodě, včetně užívání nových materiálů a technologií. Vedle výkladu standardních a progresivních metod ochrany budovy proti vodě je náplní seminářů řešení hlavních rizikových faktorů při navrhování, provádění, údržbě a užívání stavebního díla s ohledem na ochranu stavby proti negativnímu působení vody. Vzhledem k závažnosti problematiky jsou semináře určeny všem účastníkům stavebního procesu, tj. investorům, provádějícím firmám, projektantům, pracovníkům stavebních a památkových úřadů.
 
Odborný garant a přednášející:
Ing. Jaroslav Synek, expert na hydroizolace, Metrostav, a. s.
 
PROGRAM SEMINÁŘE DNE 4. 4. 2012 – HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY
Ochrana spodní stavby proti vodě
– Namáhání spodní stavby,
– Způsoby ochrany spodní stavby před působením vody (úplná/neúplná/žádná ochrana),
– Normy, předpisy,
– Řešení neúplné/žádné ochrany,
– Řešení úplné ochrany – povlakové systémy, vodotěsné konstrukce, kombinace,
– Povlakové systémy monolitické (nástřiky, stěrky, tmely),
– Povlakové systémy prefabrikované (fólie, asfalt. pásy, expandující a reakční materiály),
– Zásady návrhu a zpracování asfalt. pásů a fólií,
– Aktivní systémy (kontrolní a pojistné),
– Vodotěsné konstrukce železobetonové zásady návrhu,
– Vodotěsné konstrukce železobetonové zásady těsnění,
– Lokální těsnění – těsnicí a spárové pásy,
– Expanzní prvky,
– Injektážní systémy,
– Těsnění montovaných konstrukcí,
– Těsnění prostupů,
– Kontrola kvality,
– Ochrana díla.
 
PROGRAM SEMINÁŘE DNE 18. 4. 2012 – HYDROIZOLACE STŘECH A TERAS
Ochrana vrchní stavby proti vodě
– Namáhání vrchní stavby,
– Způsoby ochrany vrchní stavby před působením vody (šikmé a ploché střechy, terasy, balkony),
– Normy, předpisy,
– Řešení šikmých střech,
– Řešení plochých střech – povlakové systémy,
– Řešení teras a balkonů,
– Povlakové systémy monolitické (nástřiky, stěrky, tmely),
– Povlakové systémy prefabrikované (fólie, asfalt. pásy),
– Zásady návrhu a zpracování asfalt. pásů a fólií,
– Aktivní – kontrolní systémy,
– Navazující konstrukce – klempířské a prostupové,
– Těsnění montovaných konstrukcí,
– Těsnění prostupů,
– Ochrana díla,
– Kontrola kvality.
 
Přihlášku na seminář zašlete na adresu:
Česká stavební společnost
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
 
nebo fax: 221 082 629 nebo e-mail: stavební@csvts.cz
 
wd