Konference, semináře

Semináře MatériO

Knihovna materiálů MatériO pořádá od ledna semináře pro veřejnost zaměřené na různé druhy materiálů. 
Semináře se orientují na základní pochopení charakteru materiálu, jeho vlastností a představení možných použití včetně popsání hlavních trendů v současnosti s výhledem do budoucna. Jsou vhodné i pro první seznámení s materiálem. Semináře budou probíhat v knihovně materiálů (Říčanova 19, Praha 6) v malých skupinách – max. 15 účastníků. K semináři patří možnost doplňujících otázek a prohlídky fyzických vzorků. Cena každého semináře, trvajícího 1,5–2 hodiny, je 750 Kč, minimální počet účastníků je 5. Přihlásit se lze e-mailem na info@materio.cz.
 
30. 1. 2013, 18 h, Sklo
Sklo jako materiál má dlouhou a velmi zajímavou historii. Jaká ale bude jeho budoucnost? Nové technologie skla posouvají jeho tradiční vlastnosti k dosud nečekaným použitím.
 
26. 2. 2013, 18 h, Dřevo
Proniknutím do struktury dřeva zjistíte jeho jedinečné vlastnosti, které nejenže vynikají v tradičním způsobu zpracování, ale otevírají i prostor pro inovaci.
 
26. 3. 2013, 18 h, Polymery
Polymery jsou stále „novým“ záhadným materiálem, naučte se jim rozumět. Odhalte základní typy polymerů, jejich vlastnosti a způsoby zpracování.
 
MatériO nově zajišťuje výuku akreditovaného předmětu Materiologie (o materiálech v designu) na VŠUP v akademickém roce 2012/13. Partnerem tohoto vzdělávání se stala společnost Röchling Engineering Plastics, s. r. o.
mi