Konference, semináře

Semináře Spalinové cesty a řízené větrání 2008

Společnost Schiedel ve spolupráci s ČKAIT pořádá
sérii seminářů
Spalinové cesty a řízené větrání 2008.

Semináře jsou urřeny pro projektanty, architekty
a stavební odborníky.
Uskuteční se v těchto termínech:
12. 11. 2008 – Hotel Atom, Zkrácená 2703,
Ostrava;
13. 11. 2008 – Výstaviště BVV, pavilon A3, sál
Morava, Brno;
18. 11. 2008 – Kongres. centrum Aldis, Eliščino
nábř., Hradec Králové;
4. 12. 2008 – Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha
6-Dejvice.
 
Program:
8.00–8.30 prezence účastníků, zahájení;
8.30–9.15 Metodika výpočtu energetické náročnosti budov
(Plzeň, Ostrava, Praha), prof. Ing. Karel Kabele, CSc., ČVUT
Praha;
9.15–10.00 Mikroklimatické podmínky (nízkoenergetických)
staveb pro bydlení, Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní
ústav Praha;
10.00–10.30 Systém řízeného větrání Schiedel AERA. Příprava,
projektování, realizace, Ing. Jiří Vrba, Schiedel,
a. s.;
10.30–11.00 Přestávka – občerstvení;
11.00–11.30 Společné komíny. Výchozí technické normy,
navrhování a připojování spotřebičů, Ing. Vladimír Jirout,
člen normalizační komise ČNSI, sekce komíny;
11.30–12.00 Přehled komínových systémů pro novou výstavbu,
technické oddělení Schiedel, a. s.;
12.00–12.30 Přehled komínových systémů pro obnovu, technické
oddělení Schiedel, a. s.;
12.30–13.00 Individuální vytápění v nízkoenergetických
domech, Ing. Libor Seidl, Iniciativa pro individuální
vytápění;
Závěr
 
Účast na semináři je zdarma. Změna pořadí přednášek vyhrazena.
Seminář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT
s ohodnocením 1 bodu. Přihlášku najdete zde.
 
podle podkladů firmy Schiedel, a. s.