Konference, semináře

Semináře Společnosti pro technologie ochrany památek (STOP) v roce 2008

STOP je zájmové sdružení profesionálů zabývajících se
problematikou ochrany památek. Pořádá semináře, kde na vybraná
témata přednášejí odborníci různých profesí. Na seminářích je
věnován prostor diskusím i polemikám mezi zastánci různých
názorů na danou problematiku. Společnost vydává i vlastní
odborné publikace.

Zbývající semináře pro rok 2008
Název
Datum
Místo
Moderní materiály ve sbírkách
12. 06.
Národní muzeum
Obnova historických mostů – kamenné konstrukce
18. 09.
Národní muzeum
Přirozené stárnutí FB (po sedmi letech)
10. 10.
Brandýs n. L.
Tradiční materiály v památkové péči (jíly)
16. 10.
Národní muzeum
Restaurování textilních sbírkových předmětů
13. 11.
Národní muzeum
 
Program, pozvánka i přihláška na jednotlivé semináře jsou
zveřejňovány minimálně tři týdny před termínem jejich konání na
stránce http://wstop.colweb.cz.
 
Kontakt:
STOP
P.O. Box 101
Wilsonova 597
274 01 Slaný
Tel./fax/zázn.: 312 520 730

e-mail:
stop@mbox.vol.cz