Konference, semináře

Školení pro technický dozor stavebníka při zateplování budov

Národní stavební centrum (NSC) zve na Školení pro technický dozor stavebníka při zateplování budov. Koná se 4. dubna 2012 2012 od 9 h na adrese Bauerova 10, 603 00 Brno (areál BVV mezi branami 9 a 10, přednáškový sál – 1. patro).
Přednášejí:
Ing. Jiří Šála, CSc.
Ing. Pavel Svoboda
 
Školení reaguje na potřebu zajišťovat v praxi kvalitu provedení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) jako jedné ze základních technologií ke snižování energetické náročnosti budov. Seminář se v první řadě věnuje legislativnímu rámci pro činnost technického dozoru staveb (TDS) a kontrolnímu systému pro zajištění kvality staveb. Součinnost TDS při přípravě zateplování, zejména při přejímce projektové dokumentace, výběru zhotovitele a zajištění smluvních vztahů, přípravě staveniště apod. Dále je seminář zaměřen na činnosti technického dozoru staveb při vlastním provádění zateplování, zejména na vedení stavebního deníku, kontrolní a zkušební plány (KZS), spolupráci s autorským dozorem stavby, dokladování kontrol kvality prováděných prací, projednání případných vad či nedodělků apod.
 
Program:
BLOK I: Činnosti TDS při přípravě zateplování budov s ETICS (Jiří Šála, doplňuje Pavel Svoboda)
– Legislativní rámec pro činnost TDS při zateplování ETICS (včetně dotačních programů)
– Přejímka projektové dokumentace a vytýkací řízení
– Náležitosti smluvních vztahů se zhotovitelem
– Příprava staveniště včetně skladování
 
BLOK II: Činnosti TDS při vlastním provádění zateplování budov s ETICS (Jiří Šála, doplňuje Pavel Svoboda)
– Kontrolní a zkušební plán pro provádění ETICS
– Stavební deník
– Projednávání upřesnění, rozporů a změn
– Přejímky zakrývaných etap a kolaudace díla
 
BLOK III: Vady a poruchy při provádění ETICS (Pavel Svoboda, doplňuje Jiří Šála)
– Časté vady a poruchy při provádění ETICS
– Způsoby odhalování vad a poruch
– Opravy zjištěných vad a poruch
 
Více informací ZDE.
Elektronická přihláška ZDE.
 
Kontaktní osoba:
Zuzana Svobodová
Národní stavební centrum, s. r. o.
Bauerova 10/491, 603 00 Brno
Tel.: 541 159 448
 
wd